Sıkça Sorulan Sorular

Kayıt İşlemleriyle İlgili Sorular

Öncelikle, www.ebyu.edu.tr ana sayfasında Duyurular bölümünde yayımlanan kayıt duyuru metnini ve metinde yer alan “Kayıt Kılavuzunu” dikkatlice inceleyiniz. Bu kılavuzda kayıt ile ilgili tüm bilgilere erişebilir ve kayıt belgelerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

ÖSYM merkezince yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversitemiz internet sayfasında yer alan “Duyurular” bölümü altında kayıt yaptıracak olan öğrenciler için gerekli bilgilerin yer aldığı bir duyuru metni ve “Kayıt Kılavuzu” yayınlanacaktır.

 Kesin kayıt işlemlerinde istenen belgelerin yer aldığı Kayıt Kılavuzu kayıt duyurusu içerisinde mevcuttur. Dilerseniz bu duyuru içerisinden gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

GANO; öğrencinin aldığı her dersin en son başarı notunun kredisi ile çarpılıp, bulunan değerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu not mezuniyet durumunda öğrencinin diploma başarı notu yerine geçer.

Üniversitemize kesin kayıt yaptıracak olan öğrencilerimiz, öğrenci numaralarını Kayıt Durumu Kontrolü ve Öğrenci No Öğrenme sayfası üzerinden öğrenebilirler.

Üniversitemize II.Öğretim/Uzaktan öğretim programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerimiz ödeyecekleri öğrenim ücretini Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Öğrenme ekranından öğrenebilirler. I. Öğretim öğrencilerinin normal öğrenim süresi içerisinde Katkı Payları, Devlet tarafından karşılanmaktadır.

Üniversitemizde ders kayıt tarihlerine, derslerin ne zaman başlayacağı bilgisine, ne zaman biteceği bilgisine ve  sınav tarihlerine “Akademik Takvim”  bağlantısından erişebilirsiniz.

Belirtilen tarihlerde kesin kaydınızı yaptırmamanız halinde kayıtla ilgili hiçbir hak talep edemezsiniz.

ÖSYS tarafından bildirilen kayıt belgeleri dışında belge istenebilir. Bu belgeler Üniversitemiz internet sayfasında Duyurular bölümünde yer alan kayıt duyurusundaki “Kayıt Kılavuzunda” yayınlanmıştır.

Lise diplomanızı kaybettiğinize ilişkin, mezun olduğunuz ortaöğretim kurumuna başvurarak diplomanız yerine alacağınız diplomanızı kaybettiğinizi gösteren resmi belge ile Üniversitemize kaydınızı yaptırabilirsiniz.

Kesin kayıtlar sırasında askerlik durumunuz ile ilgili e-devlet kapısı sisteminden alınan bilgilerle sorgulama yapılacak olup, hakkınızda “askerlik şubenize başvurun” ibaresi bulunması durumunda öğrencilerimiz, bağlı olduğu askerlik şubesine yönlendirileceksiniz.

Nüfus cüzdanı fotokopisinin aslı ile birlikte başvurmanız halinde onay gerekmemektedir.

Harçlar ve Burslarla İlgili Sorular

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve bu birimler altında yer alan bölüm/programlar ile öğretim türlerine göre öğrenim ücreti miktarları farklı olabilir. Öğrenim ücreti miktarları Cumhurbaşkanlığı  kararınca belirlenmektedir.

Kayıt işlemleri öncesinde  www.ebyu.edu.tr ana sayfasında Duyurular bölümünde yer alan kayıt duyurusu içerisinde yatırılması gereken öğrenim ücreti miktarları, yatırılacak banka, tahsilat tarihleri ve nasıl yatırılabileceğine dair bilgiler yer almaktadır.

Üniversitemize kesin kayıt işleminizin gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararınca belirlenen öğrenim ücreti miktarını “Kayıt Kılavuzu” içerisinde yer alan tarih aralığında yatırmanız gerekmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince YKS sonucu Üniversitemize yerleşerek kayıt yaptıran ve  kendi isteği ile kaydını sildiren  öğrencilerin öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Belirtilen tarihlerde kesin kaydın yaptırılmaması durumunda kayıtla ilgili hiçbir hak talep edilemez

Katkıpayı/öğrenim ücretleri; anlaşmalı bankaya ait ATM’lerden, banka gişelerinden yada bankaya ait internet hesabınız üzerinden (“Ödemeler/Üniversite Ödemeleri” bağlantısı kullanılarak)  öğrenci numarası ile yatırılabilmektedir. Ayrıca bu yatırma işlemi için anlaşmalı banka sizden herhangi ek bir ücret talep edemez.

Kayıtlı olduğunuz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ile iletişim kurarak yardım alabilir ve öğrenim ücretini yatırdığınıza dair dekontun otomasyon sistemimize işlenmesini sağlayabilirsiniz.

İlk defa kayıt yaptıran öğrenci, ilk yıl için kaydını dondursa bile öğrenim ücretini ödemek zorundadır ve bu miktar geri ödenmez.

Engelli öğrenciler Üniversitemize kesin kayıt  işlemleri sırasında sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri durumunda katkı payı/öğrenim ücretlerinde engellilik oranınca indirim yapılır. Kayıt sırasında raporlarını ibraz etmeyen öğrenciler ise daha sonraki süreçte  Sağlık Kurulu Raporunu ibraz ettikleri takdirde yatırdıkları öğrenim ücreti engellilikleri  oranında indirim yapılarak iade edilir.

Kayıt yenileme (Ders Kaydı) işlemlerinden önce Sağlık Kurulu Raporu’nu ibraz etmiş olan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde engellilik oranında indirim yapılarak ders kaydı işlemlerinin yapılması sağlanır.

Kayıtlı olunan programa ait tüm dersler alınmış ve başarılı olunmuş sadece staj kalmışsa katkı payı/öğrenim ücreti ödenmeyecektir.

Yükseköğrenim burs ve öğrenim kredisine başvurular ilgili kurumun web sayfasından ( www.kyk.gov.tr )  öğrenciler tarafından yapılacaktır.

Ders Kaydı ve Kayıt Yenilemeyle İlgili Sorular

Her yarıyıl başında, öğrenciler akademik takvimde belirlenen süreler içinde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemezse o yarıyıl da derslere girilemez ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Ayrıca, sadece öğrenim ücretinin ve katkı payının yatırılması kaydını yenilendiği anlamına gelmez; ders kaydı mutlaka yaptırılması gerekir.

Akademik takvimde belirtilen sürelerde kaydını yaptıramayan öğrenciler, mazeretlerine ilişkin başvurularını, öğrenim gördükleri ilgili birime Akademik takvimde yer alan tarihler aralığında yapar. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler ise kayıt yenileme işlemlerini akademik takvimde belirtilen tarihler içinde tamamlamak zorundadırlar.

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 9. madde 5. fıkrası.

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği takdirde öğrencilik hakları devam eder.

Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız ve devamsız olunan derslerin alınması gerekmektedir.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 21. madde 3. fıkrası.

Evet vardır. Öğrenciler, başarılı olamadıkları derslerle birlikte alt yarıyıllardan alamadıkları tüm dersleri almak koşuluyla bulundukları yarıyıldan asgari 42 AKTS’lik  ders alabilirler.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 21. madde 1. fıkrası.

Başarı baraj notu en az 2,00’dır. En son hesaplanan GANO’su ile bir önceki GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenci, başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenci, üst yarıyıllardan ders alamaz; daha önceki yarıyıllara ait başarısız ve devamsız olduğu derslerini alır.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 33. madde 1. fıkrası.

Akademik danışmanın olumlu görüşüyle önceki yarıyıldan aldığı derslerin tümünden başarılı olan ve genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olması durumunda öğrenci, bir yarıyılda alınmasına müsaade edilen toplam azami kredi miktarını aşmayacak şekilde üst yarıyıldan ders veya dersler alabilir.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 21. madde 1. fıkrası.

Bu durum bir kaç nedenden dolayı kaynaklanıyor olabilir. Kayıt yenileme işlemi/Ders Kayıt işlemi tamamlanmamış/yapılmamış olabilir. ilgili ders/dersler bir başka şubede alınıyor olabilir. Bu sebepler göz önünde bulundurularak, ilgili birim öğrenci işleri ile iletişime geçilmelidir.

Dersler ve Sınavlarla İlgili Sorular

Öğrenci kayıt yaptırdığı dersin en az % 80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde ilgili kurul kararı ile devam zorunluluğu artırılabilir.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 20. madde 1. fıkrası

İlgili programa ait ders programı; akademik birim web sitesi ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden yayımlanmaktadır. Ders içerikleri ilgili akademik birim bölüm başkanlıklarından alınabilir. 

Mazereti nedeniyle ara sınav/yarıyıl sonu sınavına katılamayan öğrenciler, mazeretinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içerisinde durumunu belgeleyerek kayıtlı olduğu akademik birim öğrenci işlerine başvurmalıdır.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 38. madde 1. fıkrası.

Tek ders sınavları her dönem (Güz/Bahar/Yaz) sonunda yapılmaktadır.

Devam şartını sağladığı tek bir dersten FF alarak başarısız olduğu için mezun olamayan
öğrencilere yapılan sınavdır.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 22. madde 6. fıkrasının d bendi.

Tek ders sınav hakkı öğrencilik süresince bir kez kullanılır.

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 22. madde 6. fıkrasının d bendi.

Kendisi için tek ders sınavı açıldığı halde girmeyen veya giremeyen öğrenci bu hakkını kullanmış sayılır.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 22. madde 4. fıkrası.

Öğrenci sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde itiraz edebilir.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 26. madde 1. fıkrası.

Bütünleme sınavı Lisans ve Ön Lisans programlarında yapılmamaktadır. Ara sınav ve yarıyıl sonu notunu elde etmek için 14 hafta emek veren bir öğrenci, bütünleme sınavını birkaç gün içerisinde tamamlamak durumunda olduğundan Üniversitemizde bütünleme sınavı kaldırılarak yaz okulu uygulaması tercih edilmiştir.

Ders Muafiyeti, Kayıt Dondurma Ve Diğer İşlemlerle İlgili Sorular

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans programlarında yürütülen yabancı dil dersinden (İngilizce) muaf olmak için yapılan sınavdır.

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil muafiyet sınavına katılabilir. Yabancı dil muafiyet sınavına katılma zorunluluğu yoktur.

Öğrencilerin ders muafiyet talebinde ders sayısıyla ilgili bir sınırlama yoktur. Ancak; Muaf olunan derslerin kredi toplamı, ilgili programın müfredatındaki derslerin toplam kredisinin % 75’ini geçemez.

 

Detay için: Muafiyet ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları‘nın 6. maddesinin 3. fıkrası.

Kayıt dondurma başvurusu yarıyılın ilk on iş günü içerisinde ilgili akademik birime yapılır. Sağlık nedeni ile yapılacak kayıt dondurma istekleri bu sürenin dışındadır.

 

Detay için: Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 39. madde 3. fıkrası.

Eğitim-öğretim süresince en çok iki yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma süresi bir yarıyıldan az olamaz. Sağlık nedeniyle yapılan kayıt dondurma işlemi azami iki yıldır. Bu süreyi aşan durumlarda yeniden sağlık raporu alınması gerekir.

 

Detay için:  Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 39. madde 5. fıkrası.

Kayıt dondurulan yarıyıl/yıl için katkı payı veya öğrenim ücreti ödenmez.

Detay için:  Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 7. madde 4. fıkrası.

Aşağıda belirtilen durumlarda ;

  1. Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların kaydı silinir.
  2. Öğrencinin kendi talebi üzerine kaydı silinir.
  3. Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.
  4. Mezun olmuş öğrencinin kaydı silinir.

 

Detay için:  Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 37. maddesi.

Bir lisans programının en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden ve bu yarıyıllara ilişkin stajlarından başarılı olan öğrenciye, isteği hâlinde ön lisans diploması verilir ve lisans programından ilişiği kesilir.

 

Detay için:  Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği‘nin 43. maddesinin 3. fıkrası.

Öğrenci, öğrenci bilgi sistemi üzerinden gerekli güncelleme işlemlerini yapabilirler.

Danışmanlık; öğrencinin eğitim ve öğretimine yönelik planlama yapabilmesi, doğru kararları verebilmesi, akademik, sosyal ve kültürel konularda hedefler belirleyebilmesi açısından karşılaştığı sorunları çözebilmesi için gerçekleştirilen bir destek uygulamasıdır.

 

Detay için: Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlık Uygulama Esasları

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 3.00–3.49 olan öğrenciler Onur Öğrencisi, Genel ağırlıklı not ortalaması(GANO) 3.50 ve daha yüksek olan öğrenciler Yüksek Onur Öğrencisi olarak nitelendirilir.

Belge Temini ile İlgili Sorular

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden talepte bulunarak veya e-devlet üzerinden  alınır.

Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden talepte bulunarak veya e-devlet üzerinden alınabilir.

Azami süreyi aşan öğrenci, derslere devam etme dışında öğrencilik haklarından faydalanamaz.

Öğrencilerin öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) ile paylaşıldığından herhangi bir belge verilmemektedir.